De schietsport kent een zeer grote diversiteit aan onderdelen (disciplines). Ze wordt namelijk beoefend met verschillende vuur- en luchtdrukwapens, waarvoor afzonderlijke disciplines zijn ingesteld. De vuurwapens variëren van zeer moderne schietsportwapens tot zeer oude voorladers uit vorige eeuwen. Niet alle onderstaande disciplines kunnen bij SV Zeist gedaan worden (kleiduiven niet en historische wapens indien het bestuur dit toestaat); neem contact op indien u hier vragen overheeft.

De KNSA kent binnen haar organisatie verschillende wapengroepen, zoals:

  • Luchtgeweer
  • Klein Kaliber Geweer
  • Groot Kaliber Geweer
  • Pistool
  • Kleiduiven
  • Historische Wapens

Definitie:
Een wapengroep is een indeling waarbij met  afzonderlijke, doch binnen de
desbetreffende groep vallende, wapensoorten de schietsport wordt beoefend.

Voor al deze wapengroepen en onderdelen zijn reglementen vastgesteld aan de hand waarvan wedstrijden worden verschoten (open wedstrijden, klasseringswedstrijden, postwedstrijden, juniorenwedstrijden, enzovoorts).

Voor (bijna) ieder onderdeel bestaan tevens KNSA-kampioenschappen, zoals Afdelings, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen. Op de Olympische Spelen worden in totaal 15 schietsportdisciplines beoefend. Het kleiduivenschieten is wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan, maar er is ook een grote verscheidenheid aan geweer- en pistooldisciplines onder de Olympische onderdelen. Ook Nederlandse (top-) sportschutters (kernploegleden) nemen regelmatig deel aan de Olympische Spelen, waarvan de schietsport trouwens als één van de eerste sporten reeds vanaf het ontstaan een vast onderdeel is. Topsport is de KNSA dus niet vreemd.